Kampachi Crudo

Kampachi Crudo

$18.00

Mandarin, Avocado Ice Cream, Orange-Jalepeno Vinaigrette